Описание

Инструмент за отваряне на телефон (писалка)

Изключително удобна и полезна за вадене на лентови кабели

Удобна и практична за употреба