Описание

Метален инструмен на BEST за вадене на дисплей и батерии

Изключително удобен и полезен за вадене на дисплей от панелите и за махане на батерии

Удобен и практичен за употреба