Kато повечето компании, Apple също се адаптира към ситуацията с коронавируса и част от отговора на компанията е да изпрати служителите си у дома, когато това е възможно. Според разследване на Wall Street Journal обаче, Apple се сблъсква с много препятствия и проблеми при така създалата се ситуация. Основният от тях е свързан с прочутото желание на Apple да пази във висока степен на секретност работата си – нещо, което е доста трудно, когато екипът работи от разстояние. Програмисти на Apple разкриват, че няма ясни правила за това, какво може и не може да се върши от дома. Така например служителите нямат достъп до системи, които са ключови за тяхната работа.

В същото време поради строгите изисквания на Apple някои софтуерни инженери на компанията продължават да работят в нейната централа, защото нямат право да изнасят продуктите извън нея. За да защити тези служители, Apple прави ежедневни здравни прегледи на място.

Фактът, че Apple има проблеми с прехода към домашна среда на работа, не е изненадващ. Организационната култура на Apple просто не е насочена към отдалечена работа поради секретността, фокуса върху презентациите и други фактори.

За момента липсва информация докога Apple ще иска от служителите си да работят дистанционно, но вероятно такъв ще бъде работният процес в обозримо бъдеще. Компанията вече обяви, че всички нейни магазини извън Китай ще останат затворени до 27 март.

 

Източник: Hicomm