Общи условия

 Общи условия – Applecarebg.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта изразено в  текст и изображения е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание, без писменото разрешение на Applecarebg.com, е изрично забранено.

Applecarebg.com е собственост на „Корект консулт 2001“ ЕООД, дружество, регистрирано в Република България, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 130546928 ,тел.: 0885 89 70 19, имейл за контакти:  applecarebg@gmail.com

 1. Условия за използване на Сайта на Applecarebg.com

С извършването на регистрация на Сайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение на Applecarebg.com;

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите.

Информационните услуги на Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“. Applecarebg.com не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

Applecarebg.com не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта.

Applecarebg.com не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Потребителя.

Оn-line системата за покупки през Сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на Сайта като „налични“ в склада на Applecarebg.com към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез on-line магазина. При всички случаи, Applecarebg.com уведомява потребителите, направили поръчка през Сайта за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Оn-line системата стока.

Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Оn-line системата да бъдат променени, като Applecarebg.com се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на Applecarebg.com, на посочените данни за контакт (+359 885 89 70 19 / email: applecarebg@gmail.com) , до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

За да използва услугите на Сайта, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Applecarebg.com не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.

При регистрацията на Сайта, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

Applecarebg.com не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Сайта.

Да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на Applecarebg.com и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят следва изрично да откаже получаването на същата чрез формите за запитване и контакт, посочени на Сайта.

Applecarebg.com се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.

Applecarebg.com не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

Applecarebg.com не носи отговорност  засъдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на нейния уебсайт. Applecarebg.com може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Applecarebg.com не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.

Applecarebg.com не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 1. Защита на личните данни.

Съгласно влизащия в сила от 25 май, 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679, по-известен като “Общ регламент за защита на лични данни“ (GDPR) се налагат определен тип изменения в начина на събиране, съхраняване и обработване на лични данни.

В тази връзка Applecarebg.com променя и начина на събиране, обработване, управление и съхранение на данните на своите потребители и клиенти. Всички лични данни (имена, телефони, физически или електронни адреси) ще се използват само и единствено за целите на сайта:

 • изпращане на желаните стоки и артикули до адрес на Куриер или до физически адрес;
 • изпращане на периодични електронни съобщения и бюлетини за новини и промоции.

Всички предоставени от клиентите лични данни ще бъдат прецизно обработвани спрямо изисванията на Комисията за защита на личните данни.

Applecarebg.com обработва лични данни, само при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, Applecarebg.com няма право да обработва данните му. С предоставянето на личните си данни, Потребителят автоматично дава изричното си съгласие те да бъдат обработвани. Всички предоставени лични данни служат само и единствено за коректно доставяне на поръчаните артикули.

Всяко физическо лице има право на достъп с писмено заявление до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Applecarebg.com да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.

Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Applecarebg.com при ползване от него на Виртуална книжарница, както и на поправка на тези Лични данни.

Приемайки настоящите условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Applecarebg.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от представител на Applecarebg.com.

Applecarebg.com изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални цели или други, които са извън дейността на уебсайта.

Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на Applecarebg.com, след като извърши процеса на регистрация.

В случай на загубване (забравяне) на паролата и изрично искане от страна на Потребителя, Applecarebg.com се задължава да изпрати нови такива на електронен адрес,  лично посочен от Потребителя.

Applecarebg.com не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Applecarebg.com не носи отговорност за каквито и да е щети възникнали порди предоставяне на потребителски данни от Потребителя на трети лица.

 1. Задължения на потребителя при регистриране

Предвид ползването на Виртуална книжарница Applecarebg.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Applecarebg.com, уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на широката публика и, че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

 1. Представяни стоки и услуги на Сайта.

Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи (категории);

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Сайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Applecarebg.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Applecarebg.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. Applecarebg.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на Сайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Applecarebg.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите.

При пазаруване Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена в уебсайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.

При допуснати технически грешки в публикуването на Виртуална книжарница, Applecarebg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Applecarebg.com. Тези връзки са предоставени само за ваше удобство. Applecarebg.com няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

 1. Закупуване на стока и/или услуга от Сайта Applecarebg.com

Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта на Applecarebg.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените на Сайта възможности. При поръчка на иднивудална изработка да се договори за параметрите.

* Потребителят има възможност да посочи желан срок на доставка, който може да бъде променян от страна на Applecarebg.com, в зависимост от възможността на куриерът да достави на посочената дата в посоченото населено място и адрес. При покупка на изплащане Потребителят няма възможност да посочва избран от него срок на доставка – в тези случаи същият е от 24 часа до 4 дни и започва да тече от момента, в който Applecarebg.com получи уведомлението за поръчка / и плащане в определени случай.

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Applecarebg.com  запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица;

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Корект консулт 2001“ ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена след получаване на потвърждение от страна на Applecarebg.com, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;

Applecarebg.com има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Applecarebg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги

При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката (наложен платеж) на Applecarebg.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на “Корект консулт 2001“ ЕООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на “Корект консулт 2001“ ЕООД, Applecarebg.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Applecarebg.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

 1. Доставка на закупени стоки

Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки, за които е получено плащане, до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 4 работни дни,след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Applecarebg.com.

Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Applecarebg.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

Цената за доставка на поръчани стоки на обща стойност до 50 лв., се заплаща от Потребителя и може да бъде в размер от 4 (четири) до 10 (десет) лв. за цялата страна, в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.

* При закупуване на стоки и/или услуги от Сайта Applecarebg.comна стойност над 300 лв., доставката е безплатна за Потребителя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Applecarebg.com съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

Applecarebg.com може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Applecarebg.com информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

“Корект консулт 2001“ ЕООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.

Applecarebg.com не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Applecarebg.com обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява applecarebg@gmail.com на тел. 0885 89 70 19.

При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно applecarebg@gmail.com или на тел 0885 89 70 19, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

При посочени неверен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, Applecarebg.com не носи отговорност за неточно изпълнение на поръчката в следствие на подадената невярна информация от Потребителя.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява Applecarebg.com за такова искане на тел 0885 89 70 19 или на email: applecarebg@gmail.com.

Applecarebg.com си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

 1. Отказ от закупена стока 

Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаването на поръчката. Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Applecarebg.com запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Потребителят има право да откаже поръчка, която не е напуснала склада на Applecarebg.com. Поръчки, които не са напуснали склада могат да бъдат анулирани чрез мейл или телефонно обаждане.

Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Например Книгите и списанията, напуснали склада на Applecarebg.com не подлежат на връщане, освен ако нямат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици.

При констатация на дефектна стока, различна от книги или печатни издания, до 14 дни от получаването й, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Applecarebg.com се ангажира тя да бъде подменена с нова съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителят е  упражнил правото си на отказ. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Applecarebg.com. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.

Applecarebg.com има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Applecarebg.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на срок от 20 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

 1. Гаранционно обслужване

Applecarebg.com отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.

Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по този закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Applecarebg.com издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Applecarebg.com лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Продуктите и услугите, посочени в този Сайт, са ограничени само до посочените в Сайта Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Applecarebg.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Сайт, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.

 1. Други 

Applecarebg.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.

Applecarebg.com има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Applecarebg.com си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта. Applecarebg.com администрира този Сайт.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Applecarebg.com на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. 0885 89 70 19 или на имейл: applecarebg@gmail.com, в рамките на работното време: от 9:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък – без националните празници.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта на Applecarebg.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Applecarebg.com  С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Applecarebg.com, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите действащото българско законодателство.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Заглавие

Go to Top